VISA 190 bang Queensland bảo lãnh đã đóng cửa

0
40

Kể từ ngày 26/11/2019 (1:30PM AEST), chương trình định cư có tay nghề đề cử của bang Queensland (Queensland State Nomination Skilled Program) đóng cửa:

– Visa subclass 190 – Skilled Nominated (Permanent) visa (Visa Bang bảo lãnh)

Chương trình định cư có tay nghề đề cử của bang Queensland vẫn mở cửa đối với:

– Visa subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa (Visa vùng thưa dân bảo lãnh)

Trước khi nộp EOI, các bạn hãy nhớ kiểm tra kĩ và đáp ứng đủ điều kiện đối với những tiêu chí BSMQ liên quan:

– I’m working in Queensland (Tôi đang làm việc tại Queensland)

– I’m offshore (Tôi không ở Úc)

– I’m a Queensland postgraduate alumni (Tôi là một cựu sinh viên tại bang Queensland)

và kiểm tra xem nghề nghiệp của bạn còn ở tỏng danh sách Nghề nghiệp có tay nghề do bang Queensland cập nhật:

– Occupation List: migration.qld.gov.au/skilled-occupation-lists/

– Những tay nghề bị xoá: migration.qld.gov.au/latest-news/occupations-to-be-removed-from-qsol-when-bsmq-skilled-program-re-opens/

Chính phủ Úc cũng đồng thời nhắc nhở các đương đơn không nên nộp EOI nếu không đáp ứng được các tiêu chí hoặc nghề nghiệp đã bị xoá khỏi danh sách ngành nghề định cư liên quan vì hồ sơ của bạn sẽ không được chọn và xử lý.

Vì thay đổi này, đương đơn phải nộp một EOI mới kể từ ngày 25/11/2019. EOI mới cập nhật và EOI nộp trước ngày 25/11/2019 sẽ không được xem xét xử lý.

Tìm hiểu thêm: bit.ly/2ruxmyh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here