Visa 457 bị hủy bỏ: những thay đổi lớn đối với visa 457 hiện tại

0
800

Thủ tướng Úc Malcom Turnbull đã thông báo việc thay đổi visa bảo lãnh tay nghề tạm thời (visa 457), sẽ chính thức được thực thi vào tháng 3 năm 2018. Từ tháng 4, 2017, sẽ có một số thay đổi đáng kể về visa 457 như sau

Từ tháng 4 năm 2017

Kể từ ngày 19/4/2017, danh sách visa tay nghề dành cho visa 457 sẽ bị rút ngắn với hơn 216 ngành nghề bị xóa khỏi danh sách và 54 ngành nghề bị hạn chế.

Trong 435 ngành còn nằm trong danh sách, sẽ có 24 ngành bạn chỉ có thể nộp đơn theo diện công tác vùng sâu vùng xa (chẳng hạn, các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp và trồng trọt).

Danh sách Tay nghề Định cư (Skilled Occupations List – SOL) sẽ được thay thế bằng Danh sách Tay nghề Chiến lược Trung và Dài hạn (Medium and Long-term Strategic Skills List – MLTSSL) áp dụng cho các loại visa 189, 489 và 485 (Graduate Work Stream). Danh sách này sẽ được cập nhật mỗi sáu tháng dựa trên báo cáo từ Bộ Lao động (Department of Employment).

Danh sách Tay nghề Cần bảo trợ (Consolidated Sponsored Occupations List – CSOL) sẽ được đổi thành Danh sách Tay nghề Tổng hợp (Combined List of Eligible Skilled Occupations), bao gồm Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (Short-term Skilled Occupation List – STSOL) và một số ngành nghề trong MLTSSL, áp dụng cho các loại visa 186, 190, 489 và 407.

Như vậy, tất cả hồ sơ visa TSS (tên gọi mới của 457) nộp từ ngày 19/4/2017 trở đi sẽ phải có ngành nghề nằm trong danh sách STSOL hoặc MLTSSL.

  • Nếu ngành của bạn nằm trong STSOL, thì visa TSS của bạn chỉ có thời hạn 2 năm, có thể gia hạn thêm 1 lần, nhưng không thể xin PR thông qua visa 186 hoặc 187.
  • Nếu ngành của bạn nằm trong MLTSSL, thì visa TSS của bạn sẽ có thời hạn 4 năm, được xin visa 186 hoặc 187 sau 3 năm có visa TSS (tức tăng thêm 1 năm so với 457).

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017: đối với visa 457 hiện tại

Danh sách tay nghề STSOL tiếp tục được cập nhật dựa trên báo cáo từ Bộ Lao động. Thêm vào đó danh sách MLTSSL cũng sẽ được duyệt lại dựa trên báo cáo năm 2017-2018 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Úc (Department of Education and Training).

Điều luật miễn yêu cầu Anh ngữ cho người xin visa với mức lương trên $96,400 sẽ bị bãi bỏ.

Chứng minh pháp lý từ nước quốc tịch sẽ là yêu cầu bắt buộc cho tất cả đơn nộp.

Từ tháng 12/2017: đối với visa 457 hiện tại

Bộ Di trú và Quốc Phòng Úc sẽ bắt đầu thu tập mã số thuế (Tax File Number, TFN) từ các đương đơn xin visa 457 cũng như các chương trình bão lảnh tay nghề khác. Thông tin này sẽ được kiểm chứng với Cục Thuế Úc để bảo đảm các đương đơn được trả lương đúng theo quy định cho phép.

Từ tháng 3/2018

Visa 457 sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng thị thực Bổ sung Tay nghề Ngắn hạn (Temporary Skills Shortage, TSS). Thị thực TSS sẽ bao gồm một hạng mục ngắn hạn (Short-term) với thời hạn visa là 2 năm, và một hạng mục trung hạn (Medium-term) với thời hạn lên tới 4 năm.

  • Hạng mục ngắn hạn được thiết kế cho các doanh nghiệp Úc với mục đích tuyển dụng các kĩ năng tay nghề đang thiếu tạm thời.
  • Hạng mục trung hạn cho phép doanh nghiệp Úc tuyển dụng công nhân nước ngoài cho những phạm vi tay nghề hẹp, chuyên sâu và cần thiết hơn.

Tiêu chuẩn lựa chọn cho cả hai hạng mục:

  • Kinh nghiệm việc làm: tổi thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan
  • Kiểm tra thị trường lao động (labour market testing, LMT): chủ lao động bảo lãnh (employer) bắt buộc phải tiến hành kiểm tra thị trường lao động để đảm bảo kĩ năng tay nghề được bảo lãnh có thực sự thiếu trong thị trường lao động của công dân Úc hay không
  • Chủ lao động Úc phải trả mức lương tối thiểu và tuân thủ quy định về lương đầu vào cho các nhân viên theo diện bảo lãnh tạm thời.
  • Kiểm tra pháp lý là bắt buộc
  • IELTS: tối thiểu là 5 cho mỗi kỹ năng

Tại sao lại có những thay đổi này?

Những chính sách mới này được đưa ra cải thiện tình trạng thất nghiệp cao trong cộng đồng công dân Úc, gia tăng chất lượng và đóng góp kinh tế của dân nhập cư tay nghề, đồng thời giải quyết vấn nạn bóc lột dân nhập cư bởi các doanh nghiệp Úc.

Ai là người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này?

Các đương đơn xin visa 457 hiện tại, trong tương lai, các chủ doanh nghiệp bảo lãnh dân nhập cư tay nghề. Thị thực 457 đã được cấp vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Đối với những đương đơn 457 đã nộp đơn trước ngày 18/4/2017, và chưa nhận được phản hồi từ bộ Di trú, hay đã nộp đơn với một ngành nghề đã bị loại khỏi danh sách, bạn có thể xin hoàn tiền nộp phí.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem qua Visa 457.

Nguồn: Department of Immigration and Border Protection

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Namho Kim (Namo) MARN 1683521 / Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang MARN 1790845

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here