Skills Assessment: Những điều cần biết về Thẩm định Tay nghề Úc

0
5273

Skills Assessment (Thẩm định tay nghề) là một trong những điều kiện thiết yếu bạn phải đáp ứng để có thể nộp xin một số loại visa tạm trú hoặc thường trú theo diện tay nghề.

Skills Assessment là gì?

Nếu bạn muốn nộp đơn xin một loại visa định cư diện tay nghề, bạn sẽ cần phải chứng minh mình có đủ khả năng đáp ứng được các yêu cầu của ngành nghề mà bạn đăng kí, được chứng nhận bởi tổ chức thẩm định tay nghề có liên quan. Các chứng nhận này được gọi chung là Skills Assessment.

Các tiêu chí đánh giá Skills Assessment được qui định bởi các đơn vị có thẩm quyền sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn chuyên nghiệp của từng nhóm ngành nghề. Skills Assessment chỉ có giá trị cho đến ngày hết hiệu lực được ghi rõ trong bản đánh giá; hoặc sau 3 năm kể từ ngày cấp (tuỳ thuộc vào thời hạn nào đến trước). 

Một số đơn vị thẩm định tay nghề sẽ cấp Provisional Skills Assessment dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp để nộp hồ sơ visa 485. Khác với Full Skills Assessment, Provisional Skills Assessment không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Có nghĩa là, một bản đánh giá kĩ năng phù hợp cho visa 485 không đồng nghĩa với việc nó cũng phù hợp cho các loại visa diện tay nghề tính điểm. 

Đối với ngành bác sĩ, bằng chứng về các chứng nhận hành nghề là một loại Skills Assessment phù hợp cho visa diện tay nghề tính điểm. Bộ Di trú Úc sẽ chấp nhận một trong những chứng nhận được cấp bởi Australian Health Practitioner Regulation Agency sau đây như là một bằng chứng về chứng nhận hành nghề: 

  • Full/Unconditional/General medical registration
  • Conditional specialist registration: Chứng nhận này chỉ cho phép bạn hành nghề trong phạm vi chuyên môn của mình, mà không cần các yêu cầu về đào tạo hoặc giám sát. 

Đối với luật sư, các chứng nhận hành nghề với tư cách luật sư tại các tiểu bang/vùng lãnh thổ là một Skills Assessment phù hợp.

Danh sách những ngành nghề ưu tiên định cư cũng đồng thời cung cấp danh sách các tổ chức thẩm định có liên quan cho từng ngành cụ thể trong danh sách. Trách nhiệm của bạn là phải tự liên hệ với đơn vị thẩm định liên quan đến ngành nghề của mình và tiến hành Skills Assessment. Mỗi tổ chức thẩm định đều có thủ tục đánh giá, khung thời gian và chi phí riêng. Bạn nên sắp xếp thực hiện Skills Assessment trước khi nộp EOI (Expression of Interest) lên SkillSelect.

Các kĩ năng của bạn sẽ được đánh giá như thế nào?

Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức thẩm định tay nghề sẽ yêu cầu bạn phải có các loại bằng cấp sau khi tốt nghiệp THPT, để nhận được đánh giá tích cực về các kĩ năng của mình.

Đối với một số ngành nghề đặc thù, kinh nghiệm làm việc phong phú cũng có thể được chấp nhận như một tiêu chí để đánh giá kĩ năng của bạn. Mỗi đơn vị thẩm định qui định cụ thể các yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng nghề nghiệp.

Có nhiều kinh nghiệm làm việc trong quá khứ sẽ giúp bạn được đánh giá tích cực trong bài thẩm định tay nghề. Nguồn: Pexels

Bạn có thể làm bao nhiêu Skills Assessment?

Trước khi nộp EOI, bạn có thể đăng kí với bao nhiêu đơn vị thẩm định cũng được cho tới khi bạn có được bản đánh giá kĩ năng phù hợp. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đăng kí một ngành duy nhất để đăng kí hồ sơ visa diện tay nghề tính điểm. Một khi được mời để nộp hồ sơ visa tay nghề qua SkillSelect, bạn sẽ không thể thay đổi được ngành nghề mà bạn đã đăng kí. 

Khi nộp hồ sơ xin cấp visa tay nghề

Một khi bạn được mời và tiến hành nộp đơn xin visa, bạn phải cung cấp một bản scan của giấy chứng nhận của một bản đánh giá kĩ năng bởi một tổ chức thẩm định cho ngành nghề của mình.

Assessing Authorities là gì?

Assessing Authorities là những đơn vị, tổ chức được công nhận bởi chính phủ Úc, chịu trách nhiệm tiến hành việc thẩm định tay nghề cho mục đích định cư. Các cơ quan này không phải là công ty tuyển dụng nhân sự; do đó, họ sẽ không trả lời các yêu cầu về sắp xếp công việc cũng như không thể đưa ra lời khuyên về khả năng thành công của đơn xin visa của bạn.
Assessing authorities của một số ngành phổ biến:

Nếu bạn cần trợ giúp với thủ tục làm Skill Assessment, hoặc cần thêm thông tin về Skill Assessment có liên quan tới visa 485 hoặc các loại visa định cư tính điểm tay nghề khác, hãy liên hệ SOL Edu Vietnam tại 0401-346-391 (Ms Trang/Tess) hoặc tess@soledu.net.

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Namho Kim (Namo) MARN 1683521 / Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang MARN 1790845

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here