NSW cập nhật danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư mới cho năm 2017-18

0
253

Tiểu bang New South Wales vừa cập nhật danh sách Tay nghề ưu tiên (Priority Skilled Occupation) cho năm tài chính 2017-2018, dựa trên sự cố vấn của Bộ Kĩ nghệ NSW về nhu cầu của thị trường lao động tại tiểu bang này trong thời gian sắp tới.

NSW cập nhật danh sách ngành nghề được ưu tiên định cư năm 2017-18
NSW cập nhật danh sách ngành nghề được ưu tiên định cư năm 2017-18 (Source: Internet)
Những ngành nghề trong danh sách này có thể được sử dụng để xin định cư Úc theo diện tay nghề có bảo lãnh, theo đó bạn có thể được cộng thêm 5 điểm khi tính điểm định cư.
Những người có điểm cao nhất sẽ nhận được thư mời nộp visa subclass 190. Và một trong những điều kiện sau khi cấp visa, bạn sẽ phải sinh sống và làm việc tại NSW trong ít nhất 2 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp visa subclass 190.
Các bước nộp hồ sơ visa 190 tại NSW
1. Gửi Expression of Interest (EOI) trong SkillSelect

Kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ visa 190. Sau đó điền thông tin vào mẫu đơn EOI thông qua SkilSelect. Bạn khôg phải liên lạc với NSW sau khi nộp hồ sơ, mọi phản hồi sẽ được cung cấp thông qua email mà bạn cung cấp.

2. Thường xuyên kiểm tra email để nhận kết quả từ NSW

Không có thời hạn nhất định đối với việc gửi thư mời từ NSW, cũng như không có gì đảm bảo 100% bạn sẽ nhận được thư mời sau khi nộp EOI. Nhu cầu xin bảo lãnh ở NSW là rất cao và thường xuyên vượt quá số lượng visa được phép cấp theo dạng 190. Do đó, chỉ những ai được chọn mới được liên lạc và mời nộp đơn.

3. Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được email thư mời từ NSW qua email
4. Kiểm tra lại xem bạn có hội đủ điều kiện nộp visa 190 hay không

Bạn phải bảo đảm rằng mình vẫn đủ các điều kiện để nộp visa 190 như khi nộp EOI.

5. Nộp đơn xin đề cử và chờ kết quả

Bạn phải nộp đơn xin đề cử trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thư mời. Thời gian giải quyết đơn thường mất khoảng 12 tuần. Và nên nhớ rằng, phí nộp đơn sẽ không được hoàn trả nếu bạn không được chấp nhận cấp visa.

6. Nếu được đề cử, bạn sẽ nhận được thư mời từ SkillSelect để nộp visa 190
7. Nộp hồ sơ xin visa 190 lên Bộ Di trú (DIBP)

Bạn cần phải nộp đơn xin visa 190 lên Bộ Di trú trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được đề cử từ NSW.

8. Chờ quyết định từ Bộ Di trú

Nếu được cấp visa, bạn sẽ bắt đầu sinh sống và làm việc tại NSW trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa 190.

Dưới đây là danh sách Tay nghề Ưu tiên tại NSW năm 2017-18 (cập nhật)

Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư tại NSW để nộp visa 190

Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư tại NSW để nộp visa 190

Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư tại NSW để nộp visa 190

Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư tại NSW để nộp visa 190

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Namho Kim (Namo) MARN 1683521 / Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang MARN 1790845

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here