Những ngành nghề sẽ bị xoá khỏi danh sách QSOL bang Queensland

0
87

Theo những cập nhật mới nhất của Chính phủ Úc, những nghề nghiệp liệt kê dưới đây sẽ bị xoá bỏ khỏi danh sách QSOL (Queensland Skilled Occupation List). Visa 190 và 491 cũng dự kiến sẽ được mở lại trong vài tuần tới (ngành chính thức vẫn chưa được xác định).

Đồng thời, Chính phủ Úc cũng trực tiếp chỉ ra rằng nếu nghề nghiệp của bạn nằm trong danh sách nghề đã bị xoá, EOI của bạn sẽ không được chấp nhận và xét duyệt.

Onshore & Offshore – IT

 • ICT Business Analyst ANZSCO 261111
 • Systems Analyst ANZSCO 261112
 • Developer Programmer ANZSCO 261312
 • Software Engineer ANZSCO 261313
 • Software and Applications Programmers nec ANZSCO 261399
 • ICT Security Specialist ANZSCO 262112
 • Computer Network and Systems Engineer ANZSCO 263111
 • Analyst Programmer ANZSCO 261311

Onshore – Accounting

 • Accountant (General) ANZSCO 221111
 • Management Accountant ANZSCO 221112
 • Taxation Accountant ANZSCO 221113
 • External Auditor ANZSCO 221213
 • Internal Auditor ANZSCO 221214

Offshore – Engineering

 • Civil Engineer ANZSCO 233211
 • Mechanical Engineer ANZSCO 233512
 • Electrical Engineer ANZSCO 233311
 • Engineering Technologist ANZSCO 233914

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here