Những điều cần biết về visa 485 sau tốt nghiệp

0
4846

Việc hiểu đúng các yêu cầu và quy định về về Visa 485 là điều vô cùng cần thiết. Bởi vì những gì bạn tìm hiểu trên các trang web và biết về visa 485 nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế đã có rất nhiều sinh viên đã “bỏ mạng” vì hiểu không rõ, hay hiểu sai vấn đề.

Visa 485 là gì?

Visa 485 – dành cho cho sinh viên mới tốt nghiệp là một visa việc làm tạm thời cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học 2 năm trở lên tại Úc. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc vào chương trình học khác nhau. Đây là một cách tốt cho bạn gia hạn thời gian ở lại Úc để tăng thêm khả năng đáp ứng đủ điều kiện cho visa thường trú hoặc visa tay nghề.

Visa 485 bao gồm những dạng gì?

Graduate Work Stream: Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc Danh sách tay nghề ưu tiên định cư chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL). Visa này có thời hạn 18 tháng từ ngày cấp.

Post-Study Work Stream: Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện tại Úc, bất kể ngành nghề mà sinh theo học. Visa này được áp dụng cho các du học sinh nộp đơn xin visa du học kể từ 5/11/2011. Thời hạn của visa này có thể lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tuỳ thuộc vào bằng cấp của người nộp đơn xin visa.

Điều kiện dành cho Visa 485 – Graduate Work Stream là gì?

Các yêu cầu chính dành cho Graduate Work Stream là:

 • Hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc
 • Hoàn thành chứng chỉ Diploma, Cử nhân, Thạc sỹ, hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua
 • Đã đề cử cho một ngành nghề trong Danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL)
 • Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử
 • Sinh viên phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá kĩ năng (Skill Assessment) cho ngành nghề đó
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một visa có giá trị gắn kết (Bridging Visa) tính đến thời gian nộp đơn
 • Trình độ tiếng Anh: 6.0 IELTS (tối thiểu 5.0 cho mỗi kĩ năng). Tuy nhiên, kết quả từ các bài thi Anh ngữ khác như OET, PTE, TOEFT iBT hoặc CAE cũng được chấp thuận.
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn

Điều kiện dành cho Visa 485 – Post-Study Work Stream là gì?

Các yêu cầu chính dành cho Post-Study Work Stream là:

 • Nộp đơn xin visa du học đầu tiên sau ngày 5/11/2011
 • Hoàn thành 2 năm tại Úc với trình độ Cử nhân hoặc cao hơn
 • Hoàn thành bằng Cử nhân, Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong vòng 6 tháng qua
 • Đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và, và phải giữ một visa có giá trị gắn kết (Bridging visa) tính đến thời gian nộp đơn.
 • Trình độ tiếng Anh: 6.0 IELTS (tối thiểu 5.0 cho mỗi kĩ năng) hoặc passport của các nước Anh, Mỹ, Canada, hoặc NewZealand. Tuy nhiên, kết quả từ các bài thi Anh ngữ khác như OET, PTE, TOEFTiBT hoặc CAE cũng được chấp thuận.
 • Dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn

Visa 485 có thời hạn bao lâu?

Visa 485 dạng Graduate Work Stream có giá trị 18 tháng kể từ ngày cấp.

Visa 485 dạng Post-Study Work Stream có thể có giá trị từ 2 đến 4 năm kể từ ngày cấp, phụ thuộc vào bằng cấp tốt nghiệp tại Úc. Thời hạn cụ thể như sau:

 • 2 năm: hoàn thành bằng Cử nhân (Bachelor Degree), Cử nhân Danh dự (Bachelor Degree with Honours), Thạc sỹ (Masters by Coursework Degree hoặc Extended Masters Degree)
 • 3 năm: Thạc sỹ Nghiên cứu (Masters by Research Degree)
 • 4 năm: Tiến sỹ (Doctoral Degree)

Điểm khác nhau giữa Graduate Work StreamPost-Study Work Stream là gì?

Điểm đầu tiên là các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại Graduate Work Stream nhiều hơn. Ví dụ, sinh viên có thể nộp đơn xin visa 485 diện Graduate Work Stream bạn đã hoàn thành Chứng chỉ Thương mại, Cao đẳng, Cử nhân hoặc Cao học. Lưu ý rằng các ngành học tại Úc phải liên quan đến công việc được đề cử dành cho diện này,và người nộp đơn phải vượt qua các đánh giá tay nghề (Skill Assessment) dành cho công việc đó.

Còn đối với dạng visa 485 Post-study Work Stream, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới đủ điều kiện để xét chung với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Nghĩa là các bằng cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dùng cho dạng visa này. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua:

 • Cử nhân (Bachelor Degree)
 • Cử nhân danh dự (Bachelor Degree with Honours)
 • Thạc sỹ (Masters by Coursework Degree)
 • Thạc sỹ (mở rộng) (Extended Masters Degree)
 • Thạc sỹ nghiên cứu (Masters by Research Degree)
 • Tiến sỹ (Doctoral Degree)

Không giống Graduate Work Stream, visa 485 theo diện Post-study Work Stream không yêu cầu đánh giá tay nghề, và người nộp đơn không cần phải để cử một ngành nghề trong danh sách tay nghề định cư. Ngoài ra cũng không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến ngành nghề được đề cử.

Tuy nhiên, các sinh viên nộp đơn xin visa du học đầu tiên trước ngày 5/11/2011 không được phép nộp đơn xin visa 485 theo diện Post-study Work Stream.

Tôi đang giữ visa du học dạng phụ thuộc (dependent) cấp trước ngày 5/11/2011. Tôi có thể nộp đơn xin visa 485 theo diện Post-study Work Stream không?

Không – Ngay cả khi bạn giữ visa du học dạng phụ thuộc cấp trước ngày 5/11/2011, bạn cũng không thể nộp đơn xin visa  Post-study Work Stream.

Tôi đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011. Tôi có thể nộp đơn xin visa Post-study Work Stream nếu tôi nộp đơn xin visa du học mới không?

Không – nếu bạn đang giữ visa du học cấp trước ngày 5/11/2011, bạn vẫn không thể nộp đơn xin visa này ngay cả khi bạn nộp đơn xin visa du học mới.

Tôi đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng bị từ chối. Tôi có thể nộp đơn xin visa 485 dạng Post-study Work Stream nếu tôi nộp đơn xin visa du học mới không?

Có – yêu cầu ngày 5/11 chỉ áp dụng cho các visa du học đã được cấp. Các đương đơn bị từ chối hoặc rút đơn sẽ không bị tính vào không cho phép bạn nộp đơn xin visa này.

Tôi đã nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011 nhưng được cấp sau ngày 5/11. Tôi có thể nộp đơn xin visa 485 dạng Post-study Work Stream nếu tôi nộp đơn xin visa du học mới không?

Không – ngay cả nếu visa du học của bạn được cấp sau ngày 5/11/2011, bạn vẫn không đủ điều kiện nộp đơn xin visa này nếu bạn nộp đơn xin visa du học trước ngày 5/11/2011.

Tôi đã hoàn thành khóa học 2 năm nhưng có một số môn được miễn dành cho khóa học nước ngoài. Tôi có đủ điều kiện để nộp đơn xin visa du sinh 485 không?

Để đủ điều kiện nộp đơn xin visa 485, bạn phải hoàn thành một khóa học 2 năm. Theo định nghĩa khoá học như được đăng ký trên hệ thống CRICOS, sinh viên phải tham gia theo học ít nhất 92 tuần để đủ chỉ tiêu 2 năm.

Nếu bạn được miễn chứng chỉ dành cho khóa học nước ngoài, số thời gian tham gia khóa học của bạn sẽ bị giảm xuống.

Ví dụ: 1 sinh viên hoàn thành bằng Thạc sỹ mở rộng (Extended Masters Degree) được đăng ký trên CRICOS là 104 tuần với 16 môn học.

Nếu sinh viên được miễn giảm 1 môn học đồng nghĩa với việc bạn chỉ tham gia khóa học 15/16 x 104 = 97 tuần học. Nghĩa là được miễn giảm 1 môn học thì bạn vẫn đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần dành cho 2 nam học. Tuy nhiên nếu bạn nhận miễn giảm 2 môn học, nghĩa là bạn chỉ tham gia khóa học trong 14/16 x 104 = 91 tuần học. Trong trường hợp này bạn không đáp ứng đủ điều kiện 92 tuần học.

Tôi có thể nộp đơn xin visa 485 trước khi nộp bảng điểm IELTS không?

Khi bạn nộp đơn, bạn phải cung cấp đầy đủ chứng cứ về trình độ tiếng Anh của bạn.

Như vậy, bạn sẽ phải nộp bảng điểm IELTS hoặc các con số chứng minh tại thời điểm nộp đơn.

Tôi có thể nộp đơn xin visa 485 trước khi tôi nộp bảng đánh giá tay nghề (Skill Assessment) không?

Nếu nộp đơn dạng visa Post-study Work Stream, bạn sẽ không cần phải nộp bảng đánh giá tay nghề – bảng đánh giá này chỉ yêu cầu dành cho visa 485 dạng Graduate Work Stream.

Để nộp đơn xin visa Graduate Work Stream, bạn phải nộp đơn xin đánh giá tay nghề trước và cung cấp bằng chứng về đơn xin đánh giá này. Bạn có thể nộp đơn xin visa trước khi có kết quả đánh giá tay nghề, nhưng để được cấp visa, bạn phải có kết quả đậu phần đánh giá tay nghề.

Tôi có thể thêm các thành viên trong gia đình vào đơn không?

Bạn có thể thêm các thành viên là vợ/chồng hoặc con cái dạng phụ thuộc vào đơn xin visa 485 theo những cách sau:

 • Thêm họ vào khi bạn điền đơn (thường được gọi là đơn xin gộp)
 • Nộp đơn xin visa 485 cho họ sau khi bạn đã được cấp visa 485 (những người phụ thuộc sẽ được xem là người đi theo trong trường hợp này)

Gộp những người phụ thuộc vào đơn xin gộp sẽ rẻ hơn và nhanh hơn trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, họ phải ở Úc trong khoảng thời gian được cấp visa

Các phí phát sinh thêm sẽ được thu khi có người đi theo và bạn chỉ có thể nộp đơn xin visa cho họ khi bạn đã được cấp visa 485. Người đi theo có thể ở Úc hoặc nước ngoài trong thời gian visa được cấp.

Ngoại trừ trường hợp con được sinh trong thời gian xét visa, bạn không thể thêm bất cứ người phụ thuộc nào vào đơn xin visa 485 khi đang xét visa.

Xem thêm:

Những điều cần biết về Police Check (Lý lịch tư pháp) của Úc

Cập nhật visa Úc 2018: Những thay đổi từ bộ Di Trú

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Namho Kim (Namo) MARN 1683521 / Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang MARN 1790845

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here