Nhu cầu nguồn nhân lực tại Úc trong giai đoạn 2018-2024

0
1785

Theo một nghiên cứu gần đây của National Centre For Vocational Education Research (NCVER), giáo viên, kế toán và nhân viên y tế được dự đoán là những ngành nghề có triển vọng cao tính đến năm 2024. Báo cáo nghiên cứu với chủ đề “Future job openings for new entrants by industry and occupation” cung cấp các dự đoán về các triển vọng nghề nghiệp cho những người mới gia nhập thị trường lao động Úc. 

Nhân viên y tế được dự đoán là một trong những ngành nghề có triển vọng phát triển cao trong giai đoạn 2018 - 2024.
Nhân viên y tế được dự đoán là một trong những ngành nghề có triển vọng phát triển cao trong giai đoạn 2018 – 2024. (Source: Photo by Ani Kolleshi on Unsplash)

Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ năm 2017 đến 2024, tổng số việc làm tại Úc vào khoảng 516,600 mỗi năm đồng thời nghiên cứu này cũng chỉ ra xu hướng chuyển đổi ngành nghề lên những công việc có hàm lượng trí tuệ cao, đang ngày càng tăng trong thị trường lao động tại Úc. Trong đó, nhu cầu của các ngành nghề chuyên nghiệp (professional occupations) là cao nhất với 121,700 lao động mỗi năm (trong tổng số 973,600 trong vòng 5 năm). Các vị trí quản lí (manager) đứng thứ 2 trong số những ngành nghề có nhu cầu cao khi được dự báo sẽ cần khoảng 71,300 lao động mỗi năm và khoảng 570,600 lao động tính đến năm 2024. 

Vị trí Chuyên viên (Professional Roles)

Trong số những ngành nghề chuyên nghiệp, tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thuộc về vị trí Kế toán (Accountants), Kiểm toán (Auditors) và Thư kí (Company Secretaries), với mức tăng trưởng đạt 2.9% mỗi năm. Điều này được cho là kết quả của sự tăng trưởng mạnh của các ngành công nghiệp có nhu cầu cao về lao động chất lượng cao tại các vị trí trên. 

Tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thuộc về vị trí Kế toán (Accountants), Kiểm toán (Auditors) và Thư kí (Company Secretaries), với mức tăng trưởng đạt 2.9% mỗi năm.
Tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thuộc về vị trí Kế toán (Accountants), Kiểm toán (Auditors) và Thư kí (Company Secretaries), với mức tăng trưởng đạt 2.9% mỗi năm. (Source: Photo by rawpixel on Unsplash)

Các nhà nghiên cứu cũng dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu lao động trong các ngành Hộ sinh (Midwifery) và Y tá, điều dưỡng (Nursing) với mắc tăng trưởng 2.5% hàng năm; đặc biệt là các nhu cầu về chuyên viên chăm sóc tại gia và nhân viên công tác xã hôi, như là một kết quả của Đề án Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Scheme – NDIS). 

Cùng với việc thực hiện đề án NDIS và tình trạng dân số già tại Úc, một số ngành nghề khác cũng được dự kiến sẽ phát triển trong thời gian tới bao gồm nhân viên chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ phúc lợi (Health and Welfare Workers), nhân viên chăm sóc trẻ em (Child Care) và nhân viên và trợ lí chăm sóc cá nhân, với mức tăng trưởng hằng năm lần lượt là 2.3%, 2.6% và 2.4%.  

Ngoài ra, nhu cầu nhân lực đối với ngành Kĩ thuật viên viễn thông (ICT and Telecommunications Technicians) cũng được dự báo sẽ tăng mạnh (2.2% mỗi năm) do việc triển khai xây dựng hệ thống mạng băng thông rộng quốc gia (National Broadband Network – NBN). 

Vị trí Quản lý (Manager Roles) 

Tại vị trí quản lý, nhu cầu cao nhất thuộc về nhóm ngành Xây dựng (Constructions), Phân phối (Distributions) và Sản xuất (Production), khoảng 10,500 lao động mỗi năm (trên tổng số 84,000 vị trí trong 5 năm). Tiếp theo sau là các ngành Nông dân (Farmers) và Quản lí Nông trại (Farm Manager), được dự đoán mỗi năm sẽ tăng thêm khoảng 10,100 lao động và đến năm 2024, số lượng lao động cần thêm của ngành này có thể đạt đến 80,900 lao động. 

Tại vị trí quản lý, nhu cầu cao nhất thuộc về nhóm ngành Xây dựng (Constructions), Phân phối (Distributions) và Sản xuất (Production), vào khoảng 10,500 lao động mỗi năm.
Tại vị trí quản lý, nhu cầu cao nhất thuộc về nhóm ngành Xây dựng (Constructions), Phân phối (Distributions) và Sản xuất (Production), vào khoảng 10,500 lao động mỗi năm. (Source: Photo by Anthony Ginsbrook on Unsplash)

Một số ngành nghề khác cũng được dự đoán có mức tăng trưởng cao về nhu cầu nhân lực vị trí Quản lý bao gồm Quan trị kinh doanh (Business Administration) – cần 8,700 lao động mỗi năm, và Quản lí Bán lẻ (Retail Management) – cần 8,400 lao động hằng năm.

Các vị trí khác

Các vị trí Nhân viên Kĩ thuật (Technicians) và Công nhân nghề (Trades Workers) đỏi hỏi khoảng 57,800 lao động mới mỗi năm; tương đương với nhóm ngành Nhân viên bản hàng (Sales workers) vốn được dự đoán sẽ cần khoảng 58.300 lao động mỗi năm. 
Trong nhóm ngành Dịch vụ Cá nhân và Cộng đồng (Community and Personal Service), nhân viên chăm sóc và trợ lí cá nhân và nhân viên bệnh viện là hai ngành nghề có nhu cầu lao động cao nhất trong vòng 5 năm sắp tới, với số lượng lao động mới cần có mỗi năm lần lượt là 13.600 và 20.400 (tương ứng với 108.600 và 162.900 tính đến năm 2024). 

Trong nhóm ngành Dịch vụ Cá nhân và Cộng đồng (Community and Personal Service), nhân viên chăm sóc và trợ lí cá nhân và nhân viên bệnh viện là hai ngành nghề có nhu cầu lao động cao nhất.
Trong nhóm ngành Dịch vụ Cá nhân và Cộng đồng (Community and Personal Service), nhân viên chăm sóc và trợ lí cá nhân và nhân viên bệnh viện là hai ngành nghề có nhu cầu lao động cao nhất. (Source: Photo by rawpixel on Unsplash)

Ngoài ra, nhu cầu việc làm trong các nhà khai thác máy móc và lái xe cũng được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng cao, với 26.100 lao động mỗi năm (tổng số 208.500), đặc biệt là nhu cầu tài xế xe tải với 6.800 lao động mới mỗi năm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here