Trang chủ Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Bất cứ ai sử dụng thông tin được công bố trên trang web hoiduhoc.net đồng ý với các điều kiện sau và cam kết thực hiện các chuẩn mực về giao tiếp trên mạng Internet:

Sử dụng và sao chép nội dung trên website hoiduhoc.net

Toàn bộ nội dung của trang web hoiduhoc.net được bảo vệ bởi bản quyền (Bảo lưu mọi quyền). Các danh mục, bài báo cũng như các thành phần của website hoiduhoc.net có thể được tải về, sao chép hoặc in ra với điều kiện ghi nguồn hoiduhoc.net hoặc đính kèm logo của hoiduhoc.net. Việc tái sử dụng, truyền tải (bằng thư điện tử hoặc các ấn phẩm trên mạng Internet), sửa đổi cho mục đích thương mại, từng phần hoặc toàn bộ đều bị cấm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản hoặc email chính thức của hoiduhoc.net

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu truy cập website hoiduhoc.net được lưu trữ nhằm phục vụ cho việc tổng hợp biên soạn số liệu thống kê và giúp ban quản trị cung cấp thông tin gần hơn với nhu cầu của độc giả và người sử dụng.

Không Chào giá

Các thông tin được công bố trên hoiduhoc.net nhằm cung cấp cho độc giả tin tức cập nhật mới nhất. Đây là tin tức khách quan và không phải một lời mời hay một lời đề nghị mua, bán hoặc giao dịch khác. Các bài viết trên website hoiduhoc.net chỉ có tính chất mô tả.

Ngoài ra, ban quản trị cũng cung cấp các vị trí quảng cáo cho bên thứ ba trên website hoiduhoc.net và quảng cáo có thể sẽ xuất hiện với lời mời hoặc một lời đề nghị mua bán. Vì lý do đó, chung tôi không chịu trách nhiệm đối với các lời mời từ quảng cáo trên website hoiduhoc.net.

Không đảm bảo

Mặc dù hoiduhoc.net sử dụng các biện pháp cẩn trọng nhất để đảm bảo rằng những thông tin trên website của chúng tôi là chính xác tại thời điểm công bố, nó không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ. Các thông tin và quan điểm xuất hiện trên các trang web của hoiduhoc.net có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Không cam đoan

Không có sự cam đoan – rõ ràng hoặc ngầm hiểu- được đưa ra về tính chính xác của thông tin và quan điểm được công bố trên trang web của hoiduhoc.net. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp và không đảm bảo rằng các chức năng của trang website hoiduhoc.net sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc các trang web hoiduhoc.net và các máy chủ có liên quan hoàn toàn tránh được virus hoặc các thành phần có hại.

Khước từ trách nhiệm

hoiduhoc.net không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào (kể cả sơ suất) cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các yếu tố của trang web hoiduhoc.net (hoặc vì việc không sẵn sàng cho việc truy cập hoặc sử dụng).

Liên kết đến các trang web khác

hoiduhoc.net không thường xuyên kiểm tra các trang web liên kết đến trang web hoiduhoc.net và không chịu trách nhiệm cho nội dung của họ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp

- Advertisement -

TIN MỚI NHẤT

ĐỪNG BỎ LỠ