Cập nhật hệ thống cộng điểm định cư mới

0
99

Theo như những thay đổi mới cập nhật trong chính sách định cư của Bộ Di Trú Úc, từ ngày 16/11/2019, hệ thống điểm ‘6D’ sẽ được đưa vào sử dụng và áp dụng cho những hồ sơ chưa được xét duyệt và những hồ sơ đã nộp EOI tại Skillselect.

Truy cập Skillselect: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect

Hệ thống điểm mới cụ thể

  • + 15đ cho những hồ sơ được bảo lãnh bởi bang hoặc bởi một thành viên gia đình đang cư trú tại vùng thưa dân để đến sống và làm việc tại vùng thưa dân
  •  + 10đ cho những hồ sơ có vợ/chồng hoặc partner có skill assessment
  •  + 10đ cho những hồ sơ có bằng Master by Research/ PhD ngành STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics)
  •  + 5đ cho những hồ sơ có vợ/chồng hoặc partner có trình độ tiếng Anh thông thạo (IELTS 6.0 – không điểm nào dưới 6.0; PTE 50 – không điểm nào dưới 50)
  •  + 10đ cho những hồ sơ không có vợ/chồng hoặc partner.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here