Bridging Visa Úc: Những điều cần biết

0
3425

Bridging visa (visa bắc cầu) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc trong khi chờ đợi visa chính thức mà bạn đang nộp.

Nói cách khác, khi visa chính của bạn hết hạn và bạn đang nộp hồ sơ xin một loại visa khác, Bộ Di trú sẽ cấp cho bạn một loại bridging visa để bạn có thể tiếp tục ở lại Úc và chờ đợi kết quả visa của mình. Trong đa số các trường hợp, bridging visa sẽ bắt đầu có hiệu lực khi visa hiện tại của bạn hết hiệu lực.

Các trường hợp được cấp bridging visa

 • Visa hiện tại hết hạn và đang chờ được cấp một loại visa mới;
 • Bạn đang nộp đơn lên Toà an Phúc thẩm Hành chính (AAT) về quyết định từ chối hoặc huỷ bỏ visa;
 • Bạn đang kháng án lên Toà án Liên bang về quyết định visa;
 • Bạn đang ở bất hợp pháp trên nước Úc và đang thu xếp về nước.

Các loại bridging visa hiện tại của Úc

Theo luật di trú Úc, có 6 loại bridging visa (từ A tới E). Các loại visa khác nhau có tính chất và quyền lợi khác nhau. Tình trạng visa trước khi được cấp bridging visa sẽ quyết định loại bridging visa được cấp cũng như các quyền lợi của bridging visa đó.

1. Bridging visa A (BVA) – Subclass 010

Bridging visa A (BVA) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc sau khi visa hiện tại của bạn hết hạn trong khi đang chờ quyết định của visa mới. BVA không cho phép bạn quay lại Úc sau khi đã ra khỏi nước Úc. Có nghĩa là, nếu bạn đang giữ BVA và muốn đi du lịch ra ngoài nước Úc, bạn phải xin chuyển sang bridging visa B.

Các điều luật về quyền lợi cư trú, học tập và làm việc của BVA hầu hết dựa trên visa chính thức bạn đã giữ trước đây. Ví dụ như, nếu bạn đang giữ student visa trong thời điểm bạn nộp đơn xin visa mới khi đang ở Úc, bạn sẽ được cấp BVA có cùng điều kiện làm việc và học tập như student visa.

Bạn sẽ tự động được cấp BVA khi bạn nộp hồ sơ xin một loại visa mới và:

 • Đang ở tại Úc;
 • Visa của bạn có thể được cấp khi bạn đang ở trên nước Úc;
 • Khi bạn nộp đơn xin visa mới và bạn vẫn đang giữ một loại visa có hiệu lực.

BVA bắt đầu có hiệu lực khi visa chính thức của bạn hết hạn và hết hạn khi:

 • Bạn rời khỏi Úc mà không xin chuyển sang một loại visa khác;
 • Bạn được cấp một loại visa mới; hoặc được cấp một loại bridging visa mới;
 • Visa chính thức của bạn bị huỷ.
Bridging Visa A được cấp khi visa hiện tại của bạn đã hết hạn và bạn đang chờ cấp một visa mới

Trong trường hợp visa của bạn bị từ chối trong khi bạn đang ở Úc, bạn có 35 ngày để rời Úc. Nếu bạn quyết định kháng cáo lên Toà án Phúc thẩm, BVA của bạn sẽ tự động được gia hạn đến khi có quyết định cuối cùng của toà.

Xem thêm: Làm gì khi visa bị từ chối hoặc bị huỷ?

2. Bridging visa B (BVB) – Subclass 020

Bridging visa B (BVB) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn có quyền rời khỏi và quay lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định trong khi đơn xin cấp visa mới của bạn đang được xem xét. Chỉ những người đang giữ BVA mới được phép xin cấp BVB; những người đang giữ các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt).

BVB sẽ được cấp khi:

 • Bạn đang ở tại Úc;
 • Bạn đang giữ BVA hoặc BVB, các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt);
 • Bạn đã nộp một loại visa tại Úc mà có thể được cấp khi bạn đang ở Úc;
 • Bạn có lí do chính đáng để rời khỏi và quay về Úc khi hồ sơ xin visa mới của bạn đang được xét duyệt.

Bạn nên nộp BVB trong khoảng từ 2 tuần đến 3 tháng trước ngày bạn dự định rời khỏi Úc. Một số loại visa chỉ có thể cấp khi bạn đang sinh sống Úc, nên nếu bạn nộp quá sớm, Bộ Di trú sẽ có thể trì hoãn việc xét duyệt hồ sơ visa mà bạn đang nộp. Ngược lại, nếu bạn nộp quá trễ sẽ có nguy cơ không được cấp BVB trước khi bạn rời khỏi Úc.

Chi phí nộp visa BVB là AUD $145.

3. Bridging visa C (BVC) – Subclass 030

Bridging visa C (BVC) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn được ở lại Úc trong khi chờ đơn xin visa của bạn được xét duyệt.

Bạn sẽ tự động được cấp BVC nếu bạn nộp đơn xin một loại visa chính thức và:

 • Bạn đang sống tại Úc;
 • Visa chính của bạn có thể được cấp khi bạn đang ở tại Úc;
 • Bạn nộp đơn xin cấp visa trong khi bạn không nắm giữ một loại visa chính thức;
 • Bạn không giữ bridging visa E (BVE).

Thông thường, BVC có hiệu lực ngay sau khi được cấp; hoặc khi visa chính thức hiện tại hết hạn.

BVC không cho phép bạn quay lại Úc nếu rời khỏi khi đang giữ BVC. Bạn cũng không thể nộp đơn xin BVB nếu đang giữ BVC.

BVC sẽ tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Bạn rời khỏi Úc khi đang giữ BVC;
 • Bạn được cấp loại visa mà bạn đang nộp;
 • Bạn được cấp một loại bridging visa khác;
 • Visa chính thức hoặc BVC của bạn bị huỷ bỏ.
4. Bridging visa D (BVD) – Subclass 040-041

Bridging visa D (BVD) là một loại visa tạm thời cho phép bạn ở lại Úc trong khoảng thời gian ngắn cho đến khi bạn nộp đơn xin cấp một loại visa khác, hoặc sắp xếp rời khỏi Úc hoặc được cấp bridging visa E (BVE). Có 2 loại BVD:

 • Bridging (Prospective Applicant) visa (subclass 040)
 • Bridging (Non-applicant) visa (subclass 041)

Bạn chỉ được cấp BVD (subclass 040) nếu hội tụ đủ tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn đang ở trên nước Úc;
 • Bạn không giữ visa chính thức nào; hoặc visa của bạn sẽ hết hạn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đơn xin cấp BVD;
 • Bạn đã thử đăng kí nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục nộp xin một loại visa chính thức nào – ví dụ như bạn không nộp đủ tiền phí hoặc điền sai đơn xin cấp visa – nhưng bạn vẫn có thể đăng kí lại trong vòng 5 ngày làm việc sắp tới.

Bạn chỉ được cấp BVD (subclass 041) nếu bạn có đầy đủ tất cả các điều kiện sau:

 • Bạn đang ở Úc;
 • Bạn không giữ bất kì loại visa nào;
 • Bạn không thể hoặc không muốn nộp đơn xin một loại visa khác;
 • Nhân viên có thẩm quyền không có mặt khi phỏng vấn bạn.

Thời hạn của BVD tuỳ thuộc vào loại BVD mà bạn nhận được, cụ thể:

 • BVD (subclass 040) sẽ hết hiệu lực sau 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp
 • BVD (subclass 041) sẽ hết hiệu lực sau 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp; hoặc nếu bạn được cấp Bridging Visa E (subclass 050) trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày BVD được cấp.
 • Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ phải nộp một loại visa khác; hoặc liên lạc với Status Resolution Service để được hỗ trợ thêm.

BVD không cho phép bạn làm việc cũng như tái nhập cảnh sau khi rời khỏi Úc. Nếu bạn làm việc, BVD của bạn sẽ bị huỷ bỏ ngay lập tức.

Người sở hữu bridging visa A, C, D, hay E sẽ không được tái nhập cảnh khi rời khỏi Úc trừ khi bạn được cấp một visa mới khác
5. Bridging visa E (BVE) – Subclass 050-051

Bridging visa E (BVE) là một loại visa tạm thời cho phép bạn ở lại Úc trong một khoảng thời gian ngắn khi bạn hoàn tất việc nhập cư hoặc sắp xếp để rời khỏi Úc. Bạn phải ở trên lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa BVE và khi visa này được đưa ra quyết định. Loại visa này sẽ hết hiệu lực ngay lập tức khi bạn ra khỏi Úc. Nếu bạn rời Úc, bạn sẽ không thể quay lại cho đến khi có được một loại visa khác.

Có 2 loại BVE đó là:

 • Bridging (General) visa – Subclass 050: nếu bạn là người ở Úc bất hợp pháp, đang giữ BVE – Subclass 050 hoặc BVD – Subclass 041.
 • Bridging (Protection Visa Applicant) visa – Subclass 051: được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt đối với những người không phải công dân hợp lệ được cho phép đăng kí xin bridging visa theo quy định của đạo luật di trú và luật pháp Úc.

Bạn chỉ được cấp BVE (subclass 050) nếu có 1 trong những điều kiện sau:

 • Bạn không phải công dân Úc và đang ở Úc bất hợp pháp, đang nắm giữ BVE (subclass 050) hoặc BVD (subclass 041) và:
  •     Bạn đang sắp xếp để rời khỏi Úc; hoặc
  •     Bạn đang nộp hồ sơ cho một loại visa khác; hoặc 
  •     Bạn đang chờ đợi quyết định tái xét visa; hoặc
  •     Bạn đang kháng cáo

Bạn sẽ được cấp BVE (subclass 051) nếu hội tụ đủ các điều kiện sau:

 • Bạn bị từ chối nhập cảnh; hoặc qua được hải quan nhưng nhận được thông báo từ Bộ Di trú trong vòng 45 ngày, và:
  • Bạn đang bị tạm giữ do vấn đề nhập cư;
  • Bạn đang nộp hồ sơ xin visa bảo vệ (protection visa);
  • Bạn đáp ứng các yêu cầu khác về tuổi tác, sức khoẻ hoặc được đề cử; hoặc bạn đáp ứng được các điều kiện của một BVE (subclass 051) khác.

BVE cho phép bạn ở lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc khi có sự kiện đặc biệt xảy ra. Do đó, BVE sẽ hết hiệu lực nếu:

 • Bạn rời khỏi Úc; hoặc
 • Bạn được cấp một loại visa khác; hoặc
 • BVE của bạn bị huỷ bỏ.

Nếu bạn cần hỗ trợ với thủ tục xin visa hoặc cần tư vấn thêm về các lựa chọn visa cho mình, bạn có thể liên hệ SOL Edu Vietnam tại 0401-346-391 (Ms Trang/Tess) hoặc tess@soledu.net.

Bài đăng được ủy quyền bởi luật sư di trú Namho Kim (Namo) MARN 1683521 / Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang MARN 1790845

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here