Cục thuế Úc (ATO) xét nghiêm ngặt hồ sơ thuế sinh viên quốc tế

0
175

Cục thuế Úc (ATO) vừa qua đã xác nhân rằng hơn 20 triệu hồ sơ thuế của du học sinh, chủ sở hữu visa và đại diện di trú sẽ được thu thập và kiểm tra.

Quá trình này sẽ diễn ra trong suốt 3 năm tới nhằm kiểm tra xem du học sinh có trả thuế đúng luật hay chưa, đồng thời thực thi các yêu cầu về quỹ hưu bổng (superannuation) chặt chẽ hơn.

Quy trình kiểm tra và đối chứng thuế được thực thi nhằm bảo đảm các đương đơn đã chi trả hết các khoản thuế đúng luật

Kế hoạch này cũng áp dụng cho các đại diện di trú, người giúp đỡ di dân nhập cư vào nước Úc, để tìm ra các trường hợp gian lận liên quan đến chính sách đầu tư nước ngoài của Úc.

Quy trình kiểm tra sẽ thu thập thông tin về địa chỉ nhà của đương đơn và người bảo lãnh, thời điểm đặt chân đến nước Úc cũng như các chuyến đi rời khỏi Úc. Nếu đương đơn là du học sinh, thông tin về khoá học và trường học cũng sẽ được xem xét.

Cục thuế Úc cho biết, mục đích của việc kiểm tra và đối chiếu thông tin thuế là để bảo đảm các đương đơn và sinh viên quốc tế tuân thủ luật thế, cũng như cập nhật kiến thức với kiểm tra độ chính xác và hiệu quả của các hệ thống xác định rủi ro trong thuế và quỹ hưu bổng, từ đó có thể rút ra những điểm cần được cải thiện và sửa đổi.

Nguồn: SBS Australia

Bài viết liên quan:

Những thay đổi trong chính sách định cư của Úc trong năm 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here